Βαθμίδα Α1 (βρέφη ηλικίας 1 έτους)

Στην ηλικία αυτή δεν υπάρχει πρόγραμμα με την έννοια της μάθησης. Υπάρχει, όμως, πρόγραμμα με τις εξής παροχές και δραστηριότητες:

Αγάπη

Φροντίδα

Περιποίηση

Ατομική Καθαριότητα

Σίτιση ( πλήρης )

Μουσικά Ακούσματα

Πρώτα βηματάκια

Πλήθος παιχνιδιών

Κολύμβηση ( 2 ώρες την εβδομάδα )

Παιδίατρος ( καθημερινά )

Φύλαξη ( μέχρι τις 5.00 μ.μ. )

Σχολικά αυτοκίνητα ( κλιματιζόμενα ) για την διακίνηση των παιδιών