Διακίνηση

Τα έξι πεντακάθαρα και σε άριστη κατάσταση σχολικά μας λεωφορεία, οδηγούμενα από έμπειρους, με δίπλωμα οδήγησης Δ΄ κατηγορίας, οδηγούς και στελεχωμένα από υπεύθυνες συνοδούς, μεταφέρουν τα παιδιά από το σπίτι στο Σχολείο και τανάπαλιν, χωρίς καθυστερήσεις στην ώρα παραλαβής και παράδοσης.