Επικοινωνία

Κύπρου 45, Περιστέρι

Τηλ. / fax: 210-5786470 - 210-5786471