Προσωπικό

Η επιλογή του εκπαιδευτικού προσωπικού, του προσωπικού ειδικοτήτων, καθώς και του λοιπού προσωπικού γίνεται – πέραν των τυπικών προσόντων – με αυστηρά κριτήρια και με γνώμονα τη γνώση, την ανυπόκριτη αγάπη στα παιδιά, την ανθρώπινη, αλλά και την ειλικρινή συνεργασία με τους γονείς.